Загальна інформація

КП «Павлоградводоканал» - це сучасний складний технічний комплекс, який забезпечує місто питною водою і виконує збирання, транспортування, приймання та очистку господарсько-побутових стічних вод.

Комунальне підприємство «Павлоградводоканал» засноване 13 листопада 1963 року на підставі наказу Міністра комунального господарства Української РСР № 375.

З вересня 2021року керівництво підприємством здійснює директор Різник Анатолій Володимирович. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Предметом діяльності підприємства є:

 • транспортування, підготовка та реалізація абонентам води питної якості;
 • приймання, транспортування та випуск стічних вод у природні водойми і водостоки;
 • збір, транспортування, сушка, утилізація осадів стічних вод;
 • ремонт систем водопостачання та водовідведення;
 • облік, періодична повірка, ремонт, обслуговування будинкових приладів обліку, повірка квартирних засобів обліку;
 • виконання ремонтних та монтажних робіт;
 • інші види діяльності, визначені в статуті підприємства.

Для здійснення основних видів діяльності на підприємстві працюють 358 робітників, з них:

     - спеціалістів – 53 чол.,

     - робочих – 213 чол.,

На балансі підприємства знаходяться:

     - 255,5км. водопровідних мереж;

     - 2 водопровідні насосні станції;

     - 4 підвищуючи насосні станції;

     - 18 свердловин для нецентралізованого питного водопостачання;

     - 263км. каналізаційних мереж;

     - 21 каналізаційна насосна станція;

     - очисні споруди.

Виробнича структура підприємства включає:

 • дільниця експлуатації мереж водопроводу
 • дільниця експлуатації мереж каналізації
 • дільниця експлуатації каналізаційних насосних станцій
 • водопровідна насосна станція 2-го підйому
 • енергослужба
 • каналізаційні очисні споруди
 • транспортна дільниця
 • хімбаклабораторія
 • служба охорони праці
 • виробничо-технічний відділ

Джерелом централізованого водопостачання міста Павлоград є покупна вода з водогону ДМП ВКГ „Дніпро-Західний Донбас”. За добу підприємство подає 12 - 13 тис. куб.м. питної води. Вода подається на місто водопровідною насосною станцією 2-го підйому майданчика №4. Якість води досліджує атестована хіміко-бактеріологічна лабораторія підприємства.

Для забезпечення водою багатоповерхової забудови міста в системі водопостачання працюють 4 окремо розташованих ПНС і підвищувальні насоси для підкачки води.

Система каналізації міста включає самопливні та напірні колектори, КНС, очисні споруди і експлуатується з 1964 року. Стічні води з мікрорайонів міста до очисних споруд перекачуються насосами з 21 КНС по напірним колекторам.