ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Комунальне підприємство «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради

Засновано: 13 листопада 1963 року на підставі Наказу Міністерства комунального господарства Української РСР. Засновником та власником підприємства є територіальна громада міста в особі Павлоградської міської ради.

Керівник

Карпець Олександр Степанович, 1959 року народження. Закінчив Український інститут інженерів водного господарства у 1982 році, за спеціальністю інженер-гідротехнік. Підприємство очолює з 2002 року.

Предметом діяльності підприємства є:

 • транспортування, підготовка та реалізація абонентам води питної якості;
 • приймання, транспортування та випуск стічних вод у природні водойми і водостоки;
 • збір, транспортування, сушка, утилізація осадів стічних вод;
 • ремонт систем водопостачання та водовідведення;
 • облік, періодична повірка, ремонт, обслуговування будинкових приладів обліку, повірка квартирних засобів обліку;
 • виконання ремонтних та монтажних робіт;
 • інші види діяльності, визначені в статуті підприємства.

Для здійснення основних видів діяльності на підприємстві працюють 358 робітників, з них:

     - спеціалістів – 63 чол.,

     - робочих – 295 чол.,

На балансі підприємства знаходяться:

     - 248км. водопровідних мереж;

     - 2 водопровідні насосні станції;

     - 4 підвищуючи насосні станції;

     - 18 свердловин для нецентралізованого питного водопостачання;

     - 263км. каналізаційних мереж;

     - 21 каналізаційна насосна станція;

     - очисні споруди.

Виробнича структура підприємства включає:

 • дільниця експлуатації мереж водопроводу
 • дільниця експлуатації мереж каналізації
 • дільниця експлуатації каналізаційних насосних станцій
 • водопровідна насосна станція 2-го підйому
 • енергослужба
 • каналізаційні очисні споруди
 • транспортна дільниця
 • хімбаклабораторія
 • служба охорони праці
 • виробничо-технічний відділ
Джерелом централізованого водопостачання міста Павлоград є покупна вода з водоводу ДМП ВКГ «Дніпро – Західний Донбас».