Новини

Назад

14.06.2021 14:35:00

Шановні споживачі послуг з водопостачання та водовідведення!


ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік.

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.06.2017 р. №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП» КП «Павлоградводоканал» інформує про необхідність встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік.

Обґрунтування причин зміни тарифів.

Згідно умов пункту 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП, від 14.03.2019 №339 ліцензіат зобов’язаний подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на наступний рік. Тому КП «Павлоградводоканал» здійснено такий розрахунок на 2022 рік.

Метою встановлення на 2022 piк тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності у 2022 році.

Діючі на сьогодні тарифи, затверджені постановою НКРЕКП від 16.12.2020р. № 2499.

В результаті проведених розрахунків планується встановити наступні тарифи:

Діючий тариф з ПДВ

Розрахунковий тариф на 2022 рік (грн/м3 з ПДВ)

Зростання

грн/м3

%

Централізоване водопостачаня

33,84

42,514

8,674

25,6

Централізоване водовідведення

13,152

15,24

2,088

15,9

Разом

46,992

57,754

10,762

22,9

Зростання зумовлено наступними чинниками:

Діючий тариф (без ПДВ)

Розрахунковий тариф на 2022 р. (без ПДВ)

Зростання

Примітки

грн./м³

%

грн./м³

%

грн./м³

%

Покупна вода

17,220

44,0

22,430

46,6

5,210

30,3

Витрати на покупну воду враховані по очікуваній вартості покупної води у 2022 році поданої на розгляд НКРЕКП

Реагенти

0,163

0,4

0,192

0,4

0,030

18,2

витрати хлорного вапна враховані по плановим обсягам реалізації та по нормі витрат, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік (встановлюється законодавчо), який складає 1,092.

Заробітна плата

11,920

30,5

13,679

28,4

1,759

14,8

Витрати на заробітну плату розраховані з урахуванням зростання прожиткового мінімуму з 01.12.2021р., врахована штатна чисельність працівників

Нарахування на заробітну плату

2,622

6,7

3,009

6,3

0,387

14,8

Електроенергія

3,067

7,8

3,892

8,1

0,825

26,9

витрати електроенергії враховані по плановим обсягам використання електроенергії, згідно затверджених питомих норм та прогнозного індексу цін на 2022 р. (встановлюється законодавчо)

Амортизація

0,671

1,7

0,745

1,5

0,074

11,0

збільшились амортизаційні відрахування за рахунок переданих на баланс підприємства об’єктів будівництва та реконструкції

Інші послуги та матеріали:

2,739

7,0

3,255

6,8

0,517

18,9

Витрати ПММ враховано по фактичним обсягам ПММ використаним у 2020р., також враховано плановий індекс споживчих цін. Витрати на ремонти складають 10% від залишкової вартості основних фондів, залишкова вартість на 01.01.2021 р. (40111,5 тис. грн.) більша ніж враховано в діючому тарифі (34730,10тис. грн.), тобто планові витрати на ремонти збільшились на 15,5%.

витрати на ремонти

0,970

2,5

1,120

2,3

0,150

15,5

ПММ

1,288

3,3

1,402

2,9

0,115

8,9

інші

0,311

0,8

0,529

1,1

0,218

70,1

податки

0,170

0,4

0,204

0,4

0,034

20,0

Обсяги реалізації

вода

2933,160

2697,970

-235,190

-8,0

Зменшення обсягів реалізації впливає на збільшення тарифу.

стоки

3148,570

2969,860

-178,710

-5,7

Всього

38,402

98,1

47,203

98,1

8,801

22,9

Рентабельність (прибуток)

0,758

1,86

0,926

1,916

0,168

ПДВ

7,832

9,626

1,794

Разом

46,992

100

57,754

100,0

10,763

22,9

Планування витрат проведене з урахуванням фактичних витрат підприємства за 2020 piк та чинних договорів 2021 року, норм чинних Галузевої та Територіальної угод, інших положень законодавства, враховано прогнозний індекс цін виробників промислової продукції на 2022 рік.

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення встановлює НКРЕКП, яка має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у бік збільшення або зменшення.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі до 12.06.2021 р. включно за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Дніпровська 41А, КП «Павлоградводоканал».

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Павлоградводоканал» інформує про необхідність встановлення з 01.01.2022 року тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Враховуючи карантинні обмеження, визначенні Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 відкрите обговорення відбудеться 24 червня 2021 р. о 10:00 в онлайн-форматі з використанням програмного забезпечення ZOOM.

Для отримання посилання на трансляцію відкритого обговорення необхідно подати заявку із зазначенням в ній прізвища, ім’я та по батькові, адреси проживання, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти.

Заявки на участь приймаються до 23.06.2021 р. на електронну адресу: vodokanal-peo@ukr.net або письмово за адресою: 51400, Дніпропетровська область , м. Павлоград, вул. Дніпровська 41А.